Följ mig på Twitter!

Följ Brynäsbloggen på twitter. Adressen är www.twitter.com/brynasbloggen och när ett inlägg skrivs på bloggen så kommer det automatiskt upp på twitter. Om du använder twitter så är det därför praktiskt att följa Brynäsbloggen där!